Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Porta: +36-1/321-1200
Titkár: +36-1/322-4406
Fax: +36-1/342-2985
E-mail: [|]

Bővebben...

Az én Lánchidam

Cím: Az én Lánchidam
Kiíró: Magyar Nemzeti Múzeum
Határidő: 2011.01.31
Érvényes: 2011.01.31
Tárgymutató: fotópályázat, az én Lánchidam
Pályázhat: bármely természetes személy
A kiíró(k) adatai


Az én Lánchidam
1. A pályázat kiírója:
A Magyar Nemzeti Múzeum
2. A pályázat célja, művészeti koncepciója:
Gróf Széchenyi István életművének sarkalatos pontja a Lánchíd, amellyel 1832-től egészen 1848-ig naponta foglalkozott. A műszaki mesterműnek is számító mérnöki alkotásnak Buda és Pest összekötésével jelentős szerepe volt abban, hogy egy új, korszerű főváros jöjjön létre, de a híd egyben a közteherviselés szimbóluma is volt, hiszen a hídpénz fizetése alól senki sem kaphatott mentességet.
Az országgyűlés az 1836:XXVI. törvényben rendelkezett a Buda és Pest közti állandó híd építéséről: az építkezések négy évvel később kezdődhettek meg. Az alapkő letételére 1842-ben került sor, és a hidat 1849. november 20-án adták át a forgalomnak. Széchenyi a kész hídon már soha nem mehetett át.
A Lánchíd azóta sokat változott, ám ma is ugyanazt a méltóságot sugallja, mint egykor. A Magyar Nemzeti Múzeum 2011. március 6-ig látogatható, Széchenyi világai című kiállításához kapcsolódó fotópályázaton most Te is megmutathatod, hogy mit gondolsz Budapest egyik legfontosabb jelképéről!
Nap mint nap közlekedsz rajta és már észre sem veszed különlegességét? Netán minden alkalommal megcsodálod? A hidat őrző kőoroszlánokat szereted benne a legjobban? Vagy a klasszicista mederpilléreket? Akkor tetszik leginkább, amikor derengő köd veszi körül, vagy amikor a lemenő nap fénye csillan meg a pilléreken? Vagy éjjel a díszkivilágítással? Szerinted a pesti, vagy a budai oldalról néz ki jobban? Fókuszálj egy-egy érdekes részletére, mutasd meg, hogyan illeszkedik a városképbe, fényképezd a hídon áthaladó embereket, járműveket! Fotózz, hogy lássuk, milyen a Te Lánchidad!
3. Pályázati kategóriák:
A diákok, illetve felnőttek által beadott pályaművek egységesen kerülnek elbírálásra.
4. Díjazás:
Fődíj:
A pályázat fődíja egy notebook, a Samsung Electronic Magyar Zrt. felajánlásával.
A zsűri különdíja:
A zsűri által különdíjjal jutalmazott alkotók részére a Magyar Nemzeti Múzeum egy ajándékcsomagot és egy 2011-re szóló VIP-bérletet ajánl fel, amellyel minden kiállítás és program ingyen látogatható.
Turisztikai különdíj:
A pályázók között egy turisztikai különdíj is kiosztásra kerül: egy Budapest Csomag (2 fő részére gyógyfürdő belépő + vacsorafogyasztás egy budapesti étteremben +városnézés) a BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. felajánlásával.
5. Pályázati naptár:
Nevezés kezdete: 2010. december 1.
Pályázatok feltöltési határideje: 2011. január 31.
Ünnepélyes díjátadás: a beküldött pályaművekből rendezett vetítés megnyitóján, 2011. február 25-én 16 órakor, a Magyar Nemzeti Múzeum Rotundájában.
6. Pályázati feltételek
Pályaművet nyújthat be bármely természetes személy, amennyiben a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket magára nézve elfogadja.
Egy pályázó maximálisan 5 pályaművel pályázhat, azaz a feltöltött képek közül az első ötöt értékeljük.
Az érvényes pályázás során - ha a pályázó még nem rendelkezik vele - egy Indapass regisztráció ( http://www.indapass.hu ) után az oldalon, három egyszerű lépésben lehet közzétenni a képeket, amik automatikusan megkapják "az_én_lánchidam" címkét. A pályázónak lehetősége van a képnek címet, aláírást, további címkéket adni. Ha ez megtörtént, a http://www.szechenyivilagai.hu oldalról letölthető nevezési lapot kell elküldeni a szechenyi@hnm.hu címre.
A pályázaton csak az Indafotóra feltöltött képek vesznek részt. A Magyar Nemzeti Múzeumhoz egyéb módon eljuttatott képeket az értékelésnél nem vesszük figyelembe.
A beérkezett pályaműveket az alábbi 3 tagú szakmai zsűri értékeli: Kiscsatári Marianna fotótörténész, Fejér Gábor fotóriporter, valamint Hargita Nándor, az Indafotó képviseletében.
A zsűrizés szempontjai: egyedi látásmód megjelenése, a téma megközelítésének eredetisége, szubjektív mondanivaló tükröződése.
A határidőig meg nem érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.
A nyertes pályázókat a nevezési lapon megadott e-mailben értesítjük.
A pályázaton való részvétel díjmentes.
A legjobb fotókat egy különleges vetítésen, a Széchenyi világai kiállítás utolsó két hetében a Magyar Nemzeti Múzeum előcsarnokában látható LED-falon, és a múzeum honlapján mutatjuk be.
7. Etikai elvárások:
A beküldött pályaművekkel szemben elvárás, hogy hiteles mondanivalót közvetítsenek, etikailag ne legyenek kifogásolhatóak.
A pályázó kizárólag saját szerzői alkotásával pályázhat, mely feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást, esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását vonja maga után. A pályázó a pályázati lap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a pályamű saját szerzői alkotása, és az más szerzői jogait semmilyen formában nem sérti.
A pályázatban nem vehetnek részt a kiíró szervezetek tagjai, munkatársai, valamint közeli hozzátartozói. E követelmény megsértése a pályázatból való kizárást vonja maga után.
A kiíró reklamációt nem fogad el a döntéssel kapcsolatban.
8. Szerzői jogi feltételek:
A pályaművet benyújtó szerző az alábbi feltételekkel járul hozzá szerzői alkotása felhasználásához:
A pályázat kiírója a pályaműveket díjmentesen felhasználhatja a pályaművekből rendezendő kiállítás sorozat, esetleges későbbi pályázat népszerűsítésére a mű szerzője és a mű címe egyidejű feltüntetése mellett, a mű integritásának sérelme nélkül. A kiíró díjazásmentesen jogosult a művek bemutatására a kiállítás keretében, továbbá használni az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, tv műsor, reklám stb. keretében.
A kiállító szakmai, oktató tevékenysége körében jogosult a képek díjmentes hasznosítására, többszörözésére, és közzétételére, a szerző személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül.
A szerző hozzájárul, hogy a kiíró a kiállításra kerülő pályaművekből készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a szerző személyhez fűződő jogainak egyidejű tiszteletben tartásával.
A pályázat kiírójának nonprofit tevékenységére tekintettel a pályázó a díjazásról lemond amennyiben a munka bármilyen publikálása az eredeti pályázattal, illetve a kiállítással, vagy a kiíró szakmai tevékenységével kapcsolatos. A szerzői alkotás esetleges profitorientált hasznosításának feltételeit a kiíró és a szerző között megkötendő megállapodás tartalmazza.
A szerző szabadon publikálhatja és értékesítheti az általa a pályázatra készített fotókat.
A pályázó a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekre a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásai irányadóak.
A kiíró fenntartja a pályázati felhívásban foglaltak módosításának jogát. A kiíró személyes jellegű adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére nem adja ki.
9. Kapcsolat, további információ
Maul Ágnes
maul.agnes@hnm.hu
+061/327-7749
Szecsey István
szecsey@hnm.hu
+061/327-7700/375
http://www.szechenyivilagai.hu

 

nevezési lap
 

Események

szeptember

2016.09.14.
Szülői értekezlet

2016.09.20.
Svéd csere diákok

2016.09.21.
Svéd csere diákok

2016.09.22.
Svéd csere diákok,Határtalanul program

2016.09.23.
OKTV jelentkezési határidő,Svéd csere diákok,Határtalanul progra

2016.09.24.
Svéd csere diákok,Határtalanul program

2016.09.25.
Svéd csere diákok,Határtalanul program

2016.09.26.
Svéd csere diákok

2016.09.27.
Svéd csere diákok

2016.09.30.
Kutatók éjszakája

október

2016.10.06.
Aradi vértanúk emléknapja

2016.10.14.
Bolyai Matematika Csapatverseny

2016.10.21.
Megemlékezés az 56-os forradalom évfordulójáról

2016.10.23.
56-os forradalom ünnepe,Nürnbergi diákcsere

2016.10.24.
Nyílt nap,Nürnbergi diákcsere

2016.10.25.
Nyílt nap,Nürnbergi diákcsere

2016.10.26.
Német délután,Nürnbergi diákcsere

2016.10.27.
Nürnbergi diákcsere

2016.10.28.
Reformációi istentisztelet,Nürnbergi diákcsere

november

2016.11.01.
Mindenszentek

2016.11.02.
Őszi szünet

2016.11.03.
Őszi szünet

2016.11.04.
Őszi szünet

2016.11.07.
Történelem OKTV

2016.11.08.
Földrajz OKTV

2016.11.09.
Informatika II.kat.OKTV

2016.11.10.
Latin OKTV

2016.11.14.
Angol nyelv OKTV

2016.11.15.
Matematika OKTV

2016.11.16.
Nyílt nap, negyedévi konferencia,Magyar nyelv OKTV

2016.11.17.
Nyílt nap, Fizika OKTV

2016.11.18.
Negyedévi értesítő

2016.11.21.
Kémia OKTV

2016.11.23.
Szülői értekezlet és fogadó, Termtud. szakmai nap, Informatika I

2016.11.24.
Biológia OKTV

2016.11.25.
Adventi vásár

2016.11.29.
Spanyol délután

december

2016.12.03.
Szalagavató

2016.12.09.
Országismereti verseny(angol mk.)

2016.12.20.
Diák csendesnap, Adventi Jótékonysági hagverseny

2016.12.21.
Karácsonyi istentisztelet, osztály karácsony

2016.12.22.
Téli szünet

2016.12.23.
Téli szünet

2016.12.25.
Karácsony első napja

2016.12.26.
Karácsony második napja

2016.12.27.
Téli szünet

2016.12.28.
Téli szünet

2016.12.29.
Téli szünet

2016.12.30.
Téli szünet

január

2017.01.01.
Újév

2017.01.02.
Téli szünet

2017.01.06.
Vízkereszt-istentisztelet

2017.01.17.
Latin, neolatin szavalóverseny

2017.01.21.
Központi írásbeli felvételi

2017.01.23.
Osztályozó konferencia

2017.01.24.
Osztályozó konferencia

2017.01.27.
Félévi értesítő

február

2017.02.01.
Szülői értekezlet és fogadóóra

2017.02.10.
Farsang

2017.02.14.
Francia délután

2017.02.20.
Házi versmondó verseny

2017.02.21.
Olasz délután

2017.02.24.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja, MEGINT

2017.02.25.
MEGINT

március

2017.03.05.
Sítábor

2017.03.06.
Sítábor

2017.03.07.
Sítábor

2017.03.08.
Sítábor

2017.03.09.
Sítábor

2017.03.10.
Sítábor

2017.03.14.
Március 15-i. ünnepély

2017.03.15.
48-as forradalom és szabadságharc ünnepe

2017.03.20.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.21.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.22.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.23.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.24.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.26.
Nürnbergi diákcsere

2017.03.27.
3/4 évi zárás,Nürnbergi diákcsere

2017.03.28.
Latin délután,Nürnbergi diákcsere

2017.03.29.
3/4 évi konferencia,Nürnbergi diákcsere

2017.03.30.
Nürnbergi diákcsere

2017.03.31.
3/4 évi értesítő,Nürnbergi diákcsere

április

2017.04.05.
Szülői értekezlet és fogadóóra

2017.04.13.
Tavaszi szünet

2017.04.14.
Tavaszi szünet

2017.04.17.
Tavaszi szünet

2017.04.18.
Tavaszi szünet

2017.04.20.
Osztálykirándulás

2017.04.21.
Osztálykirándulás

2017.04.22.
Föld Napja kirándulás

2017.04.27.
Házi angol vesmondóverseny

május

2017.05.01.
Munka Ünnepe

2017.05.05.
Ballagás

2017.05.08.
magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi

2017.05.09.
matematika írásbeli érettségi

2017.05.10.
történelem írásbeli érettségi

2017.05.11.
angol nyelv írásbeli érettségi

2017.05.12.
német nyelv írásbeli érettségi

2017.05.15.
informatika emelt,latin nyelv írásbeli érettségi

2017.05.16.
biológia írásbeli érettségi

2017.05.17.
Idegen nyelvi mérés

2017.05.18.
informatika közép írásbeli érettségi

2017.05.19.
kémia, földrajz írásbeli érettségi

2017.05.22.
fizika írásbeli érettségi

2017.05.23.
francia nyelv írásbeli érettségi

2017.05.24.
Országos kompetenciamérés, spanyol nyelv írásbeli érettségi

2017.05.25.
olasz nyelv írásbeli érettségi

június

2017.06.02.
Nemzeti Összetartozás Napja

2017.06.05.
Pünkösd

2017.06.13.
Osztályozó konferencia

2017.06.14.
Osztályozó konferencia

2017.06.15.
Diáknap

július

2017.07.03.
Nyári szünet

2017.07.04.
Nyári szünet

2017.07.05.
Nyári szünet

2017.07.06.
Nyári szünet

2017.07.07.
Nyári szünet

2017.07.10.
Nyári szünet

2017.07.11.
Nyári szünet

2017.07.12.
Nyári szünet

2017.07.13.
Nyári szünet

2017.07.14.
Nyári szünet

2017.07.17.
Nyári szünet

2017.07.18.
Nyári szünet

2017.07.19.
Nyári szünet

2017.07.20.
Nyári szünet

2017.07.21.
Nyári szünet

2017.07.24.
Nyári szünet

2017.07.25.
Nyári szünet

2017.07.26.
Nyári szünet

2017.07.27.
Nyári szünet

2017.07.28.
Nyári szünet

2017.07.31.
Nyári szünet

augusztus

2017.08.20.
Szent István király ünnepe