Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Porta: +36-1/321-1200
Titkár: +36-1/322-4406
Fax: +36-1/342-2985
E-mail: [|]

Bővebben...

SZTEHLO GÁBOR ÖSZTÖNDÍJ

| Módosítva: 2010. szeptember. 16., csütörtök - 21:49:30

 

                                  
 
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
SZTEHLO GÁBOR ÖSZTÖNDÍJRA
 
 
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériumatehetséges, de szociálisan rászoruló, egyházi középiskolában tanuló evangélikus diákok támogatására
 
Sztehlo Gábor Ösztöndíjat
 
ír ki.
 
Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.
 
A lebonyolítás módjáról és feltételeiről a Sztehlo Gábor ösztöndíjról szóló 1/2009. (IX. 10.) országos szabályrendelet rendelkezik. (Megjelent: Evangélikus Közlöny 11. évf. 3. szám, 2009. december 10.)
 
Az ösztöndíj célja
 
a)      Hozzájárulni azon tehetséges, ám nehéz sorsú, evangélikus középiskolás tanulók tanulmányaihoz, akiknek anyagi lehetőségeik szűkösek, illetve támogatás nélkül nem tudják egyházi fenntartású középiskolában végzett tanulmányaikat befejezni, felsőfokú tanulmányaikat megkezdeni.
b)      Az ösztöndíj célja továbbá az evangélikus értelmiség kinevelésének elősegítése.
A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot:
a)      kollégiumi díj,
b)      nyelvi tábor és nyelvvizsgához szükséges tanulmányok folytatása, nyelvvizsgadíj,
c)      hangszervásárlás,
d)     tanulmányút,
e)      művészeti és sporttevékenységekkel összefüggő költségek,
f)       a tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek.
 
A pályázat lebonyolítása
1.      Az ösztöndíjas támogatója a mentor, aki a pályázó intézményének tanára, és a pályázóval személyes kapcsolatban áll.
a) ajánlást ad a pályázat benyújtása során,
b) kapcsolatot tart az érintett szaktanárral,
c) figyelemmel kíséri az elnyert ösztöndíj felhasználását,
d) közreműködik az ösztöndíj elszámolásában
2.      A pályázat tanévenként kerül kiírásra.
3.      A 2010/11-es tanévben kiosztható teljes pénzösszeg 10 000 000 Ft, azaz Tízmillió forint.
4.      Az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 200 000 Ft, azaz Kettőszázezer forint
5.      A pályázat benyújtásának helye:
MEE Országos Iroda 1085 Budapest Üllői út 24.
Levelezési cím: MEE Országos Iroda Sztehlo bizottság (pályázat)
1450 Budapest Pf. 21.
6.      A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.
7.      Az eredményhirdetés határideje: 2010. október 30.
8.      Az elszámolás határideje: 2011. július 31.
9.      A tartalmi és formai megfelelés vizsgálata nyomán, az értékelés és elbírálás legfontosabb szempontjai:
a.       szociális rászorultság mértéke
b.      a pályázó tanulmányi eredménye és egyéb területen kifejtett kiemelkedő tevékenysége,
c.       a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek összeegyeztethetősége az ösztöndíj céljával,
d.      mennyiben erősíti egyházi kötődését a pályázat elnyerése,
e.       a mentor véleménye
f.       a kért összeg arányos-e a várt eredménnyel
 
10. A pályázatnak tartalmaznia kell:
Jelentkezési lap (melléklet)
Mentori adatlap (mellékelve)
Iskolalátogatási igazolás
A 2009/10. tanév eredményeiről kiadott bizonyítvány másolata
Gyülekezeti vagy iskolalelkészi ajánlás
A család havi összes jövedelme igazolás alapján
Az ösztöndíj céljának részletezése (tanfolyam, tanulmányút, vizsgadíj stb.)
Költségvetés
 
11. A pályázat benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
 
Mellékletek:
 

 

Események

szeptember

2016.09.14.
Szülői értekezlet

2016.09.20.
Svéd csere diákok

2016.09.21.
Svéd csere diákok

2016.09.22.
Svéd csere diákok,Határtalanul program

2016.09.23.
OKTV jelentkezési határidő,Svéd csere diákok,Határtalanul progra

2016.09.24.
Svéd csere diákok,Határtalanul program

2016.09.25.
Svéd csere diákok,Határtalanul program

2016.09.26.
Svéd csere diákok

2016.09.27.
Svéd csere diákok

2016.09.30.
Kutatók éjszakája

október

2016.10.06.
Aradi vértanúk emléknapja

2016.10.14.
Bolyai Matematika Csapatverseny

2016.10.21.
Megemlékezés az 56-os forradalom évfordulójáról

2016.10.23.
56-os forradalom ünnepe,Nürnbergi diákcsere

2016.10.24.
Nyílt nap,Nürnbergi diákcsere

2016.10.25.
Nyílt nap,Nürnbergi diákcsere

2016.10.26.
Német délután,Nürnbergi diákcsere

2016.10.27.
Nürnbergi diákcsere

2016.10.28.
Reformációi istentisztelet,Nürnbergi diákcsere

november

2016.11.01.
Mindenszentek

2016.11.02.
Őszi szünet

2016.11.03.
Őszi szünet

2016.11.04.
Őszi szünet

2016.11.07.
Történelem OKTV

2016.11.08.
Földrajz OKTV

2016.11.09.
Informatika II.kat.OKTV

2016.11.10.
Latin OKTV

2016.11.14.
Angol nyelv OKTV

2016.11.15.
Matematika OKTV

2016.11.16.
Nyílt nap, negyedévi konferencia,Magyar nyelv OKTV

2016.11.17.
Nyílt nap, Fizika OKTV

2016.11.18.
Negyedévi értesítő

2016.11.21.
Kémia OKTV

2016.11.23.
Szülői értekezlet és fogadó, Termtud. szakmai nap, Informatika I

2016.11.24.
Biológia OKTV

2016.11.25.
Adventi vásár

2016.11.29.
Spanyol délután

december

2016.12.03.
Szalagavató

2016.12.09.
Országismereti verseny(angol mk.)

2016.12.20.
Diák csendesnap, Adventi Jótékonysági hagverseny

2016.12.21.
Karácsonyi istentisztelet, osztály karácsony

2016.12.22.
Téli szünet

2016.12.23.
Téli szünet

2016.12.25.
Karácsony első napja

2016.12.26.
Karácsony második napja

2016.12.27.
Téli szünet

2016.12.28.
Téli szünet

2016.12.29.
Téli szünet

2016.12.30.
Téli szünet

január

2017.01.01.
Újév

2017.01.02.
Téli szünet

2017.01.06.
Vízkereszt-istentisztelet

2017.01.17.
Latin, neolatin szavalóverseny

2017.01.21.
Központi írásbeli felvételi

2017.01.23.
Osztályozó konferencia

2017.01.24.
Osztályozó konferencia

2017.01.27.
Félévi értesítő

február

2017.02.01.
Szülői értekezlet és fogadóóra

2017.02.10.
Farsang

2017.02.14.
Francia délután

2017.02.20.
Házi versmondó verseny

2017.02.21.
Olasz délután

2017.02.24.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja, MEGINT

2017.02.25.
MEGINT

március

2017.03.05.
Sítábor

2017.03.06.
Sítábor

2017.03.07.
Sítábor

2017.03.08.
Sítábor

2017.03.09.
Sítábor

2017.03.10.
Sítábor

2017.03.14.
Március 15-i. ünnepély

2017.03.15.
48-as forradalom és szabadságharc ünnepe

2017.03.20.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.21.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.22.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.23.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.24.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.26.
Nürnbergi diákcsere

2017.03.27.
3/4 évi zárás,Nürnbergi diákcsere

2017.03.28.
Latin délután,Nürnbergi diákcsere

2017.03.29.
3/4 évi konferencia,Nürnbergi diákcsere

2017.03.30.
Nürnbergi diákcsere

2017.03.31.
3/4 évi értesítő,Nürnbergi diákcsere

április

2017.04.05.
Szülői értekezlet és fogadóóra

2017.04.13.
Tavaszi szünet

2017.04.14.
Tavaszi szünet

2017.04.17.
Tavaszi szünet

2017.04.18.
Tavaszi szünet

2017.04.20.
Osztálykirándulás

2017.04.21.
Osztálykirándulás

2017.04.22.
Föld Napja kirándulás

2017.04.27.
Házi angol vesmondóverseny

május

2017.05.01.
Munka Ünnepe

2017.05.05.
Ballagás

2017.05.08.
magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi

2017.05.09.
matematika írásbeli érettségi

2017.05.10.
történelem írásbeli érettségi

2017.05.11.
angol nyelv írásbeli érettségi

2017.05.12.
német nyelv írásbeli érettségi

2017.05.15.
informatika emelt,latin nyelv írásbeli érettségi

2017.05.16.
biológia írásbeli érettségi

2017.05.17.
Idegen nyelvi mérés

2017.05.18.
informatika közép írásbeli érettségi

2017.05.19.
kémia, földrajz írásbeli érettségi

2017.05.22.
fizika írásbeli érettségi

2017.05.23.
francia nyelv írásbeli érettségi

2017.05.24.
Országos kompetenciamérés, spanyol nyelv írásbeli érettségi

2017.05.25.
olasz nyelv írásbeli érettségi

június

2017.06.02.
Nemzeti Összetartozás Napja

2017.06.05.
Pünkösd

2017.06.13.
Osztályozó konferencia

2017.06.14.
Osztályozó konferencia

2017.06.15.
Diáknap

július

2017.07.03.
Nyári szünet

2017.07.04.
Nyári szünet

2017.07.05.
Nyári szünet

2017.07.06.
Nyári szünet

2017.07.07.
Nyári szünet

2017.07.10.
Nyári szünet

2017.07.11.
Nyári szünet

2017.07.12.
Nyári szünet

2017.07.13.
Nyári szünet

2017.07.14.
Nyári szünet

2017.07.17.
Nyári szünet

2017.07.18.
Nyári szünet

2017.07.19.
Nyári szünet

2017.07.20.
Nyári szünet

2017.07.21.
Nyári szünet

2017.07.24.
Nyári szünet

2017.07.25.
Nyári szünet

2017.07.26.
Nyári szünet

2017.07.27.
Nyári szünet

2017.07.28.
Nyári szünet

2017.07.31.
Nyári szünet

augusztus

2017.08.20.
Szent István király ünnepe