Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Porta: +36-1/321-1200
Titkár: +36-1/322-4406
Fax: +36-1/342-2985
E-mail: [|]

Bővebben...

Felvételi

| Módosítva: 2018. január. 26., péntek - 11:13:50

BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2018-2019. TANÉVRE

Iskolánk neve és címe:

 

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

OM azonosító: 035261

 

Tel.: 321-1200, fax: 342-2985

e-mail: titkarsag@fasori.hu

honlap: www.fasori.hu

 

2018/2019 tanévben induló oktatási formák

Tagozatkód:

01 - 8 évfolyamos gimnáziumi osztály (humán tantervű)

02 - 8 évfolyamos gimnáziumi osztály (természettudományos tantervű)

03 - 4 évfolyamos gimnáziumi osztály (általános)

04 - 4 évfolyamos gimnáziumi osztály – természettudományos tagozat

05 - 4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt szintű oktatás angol nyelvből

06 - 4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt szintű oktatás német nyelvből

A jelentkezésről:

A felvételi vizsgák napjait és a szükséges dokumentumok beadási határidejét minden évben a tanév rendjéről kiadott rendelet határozza meg. Ez alapján állapítjuk meg saját vizsgarendünket is.

Gimnáziumunkban magyar nyelvből és matematikából központilag szervezett írásbeli vizsgát tartunk. Erre, az e célra központilag kiadott „Tanulói jelentkezési lap”-on jelentkezhetnek. (Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba történő jelentkezéskor kell majd használni.)

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 2017. december 08.

A jelentkezési lap itt letölthető!

Ezt követően mind a nyolc, mind a négy évfolyamos képzésre jelentkező diákoknak 2018. február 19-ig ki kell tölteniük és hivatalos úton el kell juttatniuk iskolánkba (1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.) a központilag kiadott „Jelentkezési lap”-ot. Ezzel egyidejűleg a „Tanulói adatlap”-ot a Felvételi Központba kell küldeni (9001 Győr, Pf. 694.).

A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje: 2018. február 19.

A nyolc évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumunknak (1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.), a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694.).

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

            - a központi írásbeli vizsga eredményéről kapott „Értékelő lap” másolata,

            - lelkészi ajánlás,

            - saját névre megcímzett válaszboríték

A felvételi vizsgákról

A nyolcosztályos képzésre jelentkezőknek:

  • Központi írásbeli felvételi vizsga 2018. január 20. (szombat) 10:00 óra (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
  • Motivációs beszélgetés. Időpontja: 2018. február 22. – március 13. között, előzetes beosztás alapján, melyet honlapunkon is közzéteszünk.

A négyosztályos képzésre jelentkezőknek:

  • Központi írásbeli felvételi vizsga 2018. január 20. (szombat) 10:00 óra (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
  • Szóbeli meghallgatás: 2018. február 22. – március 13., előzetes beosztás szerint (magyar nyelv és irodalomból, matematikából, hittanból). Szóbeli felvételi a 05 és 06 tagozatkóddal jelentkezők részére angol, illetve német nyelvből. Szóbeli felvételi a 04 tagozatkóddal jelentkezők részére fizikából, kémiából, biológiából.

A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük.

A tanulmányok jellege az egyes osztályokban:

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium a 2018/2019. tanévben az új kerettantervre épülő helyi tantervnek megfelelően egy humán és egy természettudományos tantervű 8 évfolyamos osztályt indít. A humán osztályban angol és német, a természettudományos tantervű osztályban angol nyelvet választhatnak a diákok, ezen kívül két évig latin nyelvet és kultúrtörténetet is tanulhatnak. A latin nyelv folytatására 9-10. évfolyamon fakultációs keretek között van lehetőség.

Az emelt szintű természettudományos osztályt a 2018-2019. tanévben is elindítja a gimnázium. A természettudományos tantárgyakat (biológia, kémia, fizika), valamint az informatikát 9. osztálytól kezdve csoportbontásban tanítjuk. Tizenegyedik évfolyamtól a kiválasztott természettudományos tantárgyakból megduplázódik az óraszám, így lehetőség nyílik az emelt szintű érettségire. Diákjaink heti rendszerességgel vesznek részt laborgyakorlaton, ahol fizikai, kémiai, biológiai kísérletekre van lehetőségük. A szakmai elmélyülést segítik az évenként megrendezett természettudományos táborok, valamint egy svéd és egy bajorországi természettudományos testvérkapcsolat is.

Az emelt szintű nyelvi képzés során a már tanult nyelvből (angol vagy német) 9. évfolyamon heti 4 órában, 10. évfolyamon heti 5 órában nyelvvizsgára és emelt szintű érettségire készítjük fel a diákokat. A választott második idegen nyelvet (német, francia, olasz, spanyol) kezdetben heti 4 órában, majd 11. évfolyamtól heti 5 órában tanítjuk. A csoportbontásban és magas óraszámban tanított nyelvek, valamint egy német és egy svéd testvérkapcsolat, lehetőséget biztosítanak a diákoknak arra, hogy tanulmányaik során két nyelvet sajátítsanak el akár emelt szinten is.

A gimnázium általános tantervű 4 évfolyamos osztályt is indít, ahol 9. évfolyamon az informatikán és az idegen nyelveken kívül a magyar nyelv tantárgyat is csoportbontásban tanítjuk. Azokat a diákokat várjuk ide, akik még semmilyen szakirány mellett nem kötelezték el magukat. Jó tanulmányi eredmény esetén lehetőség van ebből az osztályból átkerülni valamelyik tagozatos osztályba.

A gimnáziumban keresztyén erkölcsi értékek alapján, ökumenikus szellemben történik a nevelés, ennek keretében felekezeti bontás szerint heti két óra kötelező hitoktatáson és hetenként egy áhítaton vesznek részt a diákok.

Szabadidejük hasznos eltöltésére kézműves-kerámia szakkör, színjátszó kör, énekkar, sakk szakkör, irodalmi önképzőkör, valamint sportkörök állnak a diákok rendelkezésére. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, tanáraink fakultáció keretében emelt szintű érettségire készítik fel a diákokat, de szakköri keretek között a felzárkóztatásra is kiemelt gondot fordítunk.

 

Középfokú beiskolázási adatlap csomag kitölthető az alábbi oldal tanulmányozása alapján: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete_2017_2018


Szóbeli felvételi témakörök (9. évfolyam) angol nyelvből itt letölthetőek.


Szóbeli felvételi témakörök(9. évfolyam) német nyelvből itt letölthetőek.


Szóbeli felvételi témakörök(9. évfolyam) természettudományi tagozat itt letölthetők.

 

Felvételi pontszámítás 2017.


Összesen 200 pont
50 pont magyar írásbeli
50 pont matematika írásbeli


Tanulmányi pontok: (60) 
8 évfolyamos képzésre: 3. és 4. osztály 6x5=30x2év=60 pont
Magyar
Matematika
Nyelv 
Környezet
Ének
Rajz


Emelt szintű természettudományos képzés: 5., 6., 7., 8. osztály 24x5=120 120/2=60 pont
Magyar 4 évfolyam
Matematika 4 évfolyam
Történelem 2 évfolyam
Nyelv 4 évfolyam
Fizika 2 évfolyam 
Kémia 2 évfolyam
Biológia 2 évfolyam
Földrajz 2 évfolyam
Környezet 2 évfolyam

Emelt szintű nyelvi képzés: 12x5=60 pont
Magyar 4 évfolyam
Történelem 2 évfolyam 
Nyelv 4 évfolyam
Matematika 2 évfolyam

Általános tagozat: 6x2x5=60 pont
Magyar 7-8 évfolyam
Történelem 7-8 évfolyam
Matematika 7-8 évfolyam 
Nyelv 7-8 évfolyam
Természettudományos tárgyak közül 1 tantárgy /fizika, kémia, biológia, földrajz/ 7-8 évfolyam
Egy készség tárgy/ének, rajz, testnevelés/ 7-8 évfolyam

Szóbeli: 40 pont
5 pont általános intelligencia
5 pont verseny
10 pont egyházi kötődés
20 pont szaknak megfelelő szóbeli:
• Emelt szintű természettudományos: fizika, kémia, biológia
• Emelt szintű nyelvi képzés: angol vagy német
• Általános tagozat: matematika, magyar

Események