Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Porta: +36-1/321-1200
Titkár: +36-1/322-4406
Fax: +36-1/342-2985
E-mail: [|]

Bővebben...

Felvételi

| Módosítva: 2017. január. 31., kedd - 12:47:44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A 2017-2018. TANÉVRE

 

Iskolánk neve és címe:

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

OM azonosító: 035261

 

Tel.: 321-1200, fax: 342-2985

e-mail: titkarsag@fasori.hu

honlap: www.fasori.hu

 

2017/2018 tanévben induló oktatási formák

Tagozatkód:

01 -  8 évfolyamos gimnáziumi osztály (humán tantervű)

02 -  8 évfolyamos gimnáziumi osztály (természettudományos tantervű)

03 -  4 évfolyamos gimnáziumi osztály (általános)

04 -  4 évfolyamos gimnáziumi osztály – természettudományos tagozat

05 -  4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt szintű oktatás angol nyelvből

06 -  4 évfolyamos gimnáziumi képzés – emelt szintű oktatás német nyelvből

A jelentkezésről:

A felvételi vizsgák napjait és a szükséges dokumentumok beadási határidejét minden évben a tanév rendjéről kiadott rendelet határozza meg. Ez alapján állapítjuk meg saját vizsgarendünket is.

Gimnáziumunkban magyar nyelvből és matematikából központilag szervezett írásbeli vizsgát tartunk. Erre, az e célra központilag kiadott „Tanulói jelentkezési lap”-on jelentkezhetnek. (Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba történő jelentkezéskor kell majd használni.)

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 2016. december 09.

A jelentkezési lap itt letölthető!

Ezt követően mind a nyolc, mind a négy évfolyamos képzésre jelentkező diákoknak 2017. február 15-ig ki kell tölteniük és hivatalos úton el kell juttatniuk iskolánkba (1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.) a központilag kiadott „Jelentkezési lap”-ot. Ezzel egyidejűleg a „Tanulói adatlap”-ot a Felvételi Központba kell küldeni (9001 Győr, Pf. 694.).

A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje: 2017. február 15.

A nyolc évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumunknak (1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.), a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694.).

 

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

            - a központi írásbeli vizsga eredményéről kapott „Értékelő lap” másolata,

            - lelkészi ajánlás,

            - saját névre megcímzett válaszboríték

 

A felvételi vizsgákról

A nyolcosztályos képzésre jelentkezőknek:

  • Központi írásbeli felvételi vizsga 2017. január 21. (szombat) 10:00 óra (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
  • Motivációs beszélgetés. Időpontja: 2017. február 20. – március 9. között, előzetes beosztás alapján, melyet honlapunkon is közzéteszünk.

 

A négyosztályos képzésre jelentkezőknek:

  • Központi írásbeli felvételi vizsga 2017. január 21. (szombat) 10:00 óra (magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból)
  • Szóbeli meghallgatás: 2017. február 20. – március 9., előzetes beosztás szerint (magyar nyelv és irodalomból, matematikából, hittanból). Szóbeli felvételi a 05 és 06 tagozatkóddal jelentkezők részére angol, illetve német nyelvből. Szóbeli felvételi a 04 tagozatkóddal jelentkezők részére fizikából, kémiából, biológiából.

A felvételizők teljesítményét a hozott tanulmányi eredmény és a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján értékeljük.

A tanulmányok jellege az egyes osztályokban:

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium a 2017/2018. tanévben az új kerettantervre épülő helyi tantervnek megfelelően egy humán és egy természettudományos tantervű 8 évfolyamos osztályt indít. A humán osztályban angol és német, a természettudományos tantervű osztályban angol nyelvet választhatnak a diákok, ezen kívül két évig latin nyelvet és kultúrtörténetet is tanulhatnak. A latin nyelv folytatására 9-10. évfolyamon fakultációs keretek között van lehetőség.

Az emelt szintű természettudományos osztályt a 2017-2018. tanévben is elindítja a gimnázium. A természettudományos tantárgyakat (biológia, kémia, fizika), valamint az informatikát 9. osztálytól kezdve csoportbontásban tanítjuk. Tizenegyedik évfolyamtól a kiválasztott természettudományos tantárgyakból megduplázódik az óraszám, így lehetőség nyílik az emelt szintű érettségire. Diákjaink heti rendszerességgel vesznek részt laborgyakorlaton, ahol fizikai, kémiai, biológiai kísérletekre van lehetőségük. A szakmai elmélyülést segítik az évenként megrendezett természettudományos táborok, valamint egy svéd és egy bajorországi természettudományos testvérkapcsolat is.

Az emelt szintű nyelvi képzés során a már tanult nyelvből (angol vagy német) 9. évfolyamon heti 4 órában, 10. évfolyamon heti 5 órában nyelvvizsgára és emelt szintű érettségire készítjük fel a diákokat. A választott második idegen nyelvet (német, francia, olasz, spanyol) kezdetben heti 4 órában, majd 11. évfolyamtól heti 5 órában tanítjuk. A csoportbontásban és magas óraszámban tanított nyelvek, valamint egy német és egy svéd testvérkapcsolat, lehetőséget biztosítanak a diákoknak arra, hogy tanulmányaik során két nyelvet sajátítsanak el akár emelt szinten is.

A gimnázium általános tantervű 4 évfolyamos osztályt is indít, ahol 9. évfolyamon az informatikán és az idegen nyelveken kívül a magyar nyelv tantárgyat is csoportbontásban tanítjuk. Azokat a diákokat várjuk ide, akik még semmilyen szakirány mellett nem kötelezték el magukat. Jó tanulmányi eredmény esetén lehetőség van ebből az osztályból átkerülni valamelyik tagozatos osztályba.

A gimnáziumban keresztyén erkölcsi értékek alapján, ökumenikus szellemben történik a nevelés, ennek keretében felekezeti bontás szerint heti két óra kötelező hitoktatáson és hetenként egy áhítaton vesznek részt a diákok.

Szabadidejük hasznos eltöltésére kézműves-kerámia szakkör, színjátszó kör, énekkar, sakk szakkör, irodalmi önképzőkör, valamint sportkörök állnak a diákok rendelkezésére. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, tanáraink fakultáció keretében emelt szintű érettségire készítik fel a diákokat, de szakköri keretek között a felzárkóztatásra is kiemelt gondot fordítunk.

 

Középfokú beiskolázás adatlap csomag itt letölthető.


Szóbeli felvételi témakörök (9. évfolyam) angol nyelvből itt letölthetőek.


Szóbeli felvételi témakörök(9. évfolyam) német nyelvből itt letölthetőek.


Szóbeli felvételi témakörök(9. évfolyam) természettudományi tagozat itt letölthetők.

 

Felvételi pontszámítás 2017.


Összesen 200 pont
50 pont magyar írásbeli
50 pont matematika írásbeli


Tanulmányi pontok: (60) 
8 évfolyamos képzésre: 3. és 4. osztály 6x5=30x2év=60 pont
Magyar
Matematika
Nyelv 
Környezet
Ének
Rajz


Emelt szintű természettudományos képzés: 5., 6., 7., 8. osztály 24x5=120 120/2=60 pont
Magyar 4 évfolyam
Matematika 4 évfolyam
Történelem 2 évfolyam
Nyelv 4 évfolyam
Fizika 2 évfolyam 
Kémia 2 évfolyam
Biológia 2 évfolyam
Földrajz 2 évfolyam
Környezet 2 évfolyam

Emelt szintű nyelvi képzés: 12x5=60 pont
Magyar 4 évfolyam
Történelem 2 évfolyam 
Nyelv 4 évfolyam
Matematika 2 évfolyam

Általános tagozat: 6x2x5=60 pont
Magyar 7-8 évfolyam
Történelem 7-8 évfolyam
Matematika 7-8 évfolyam 
Nyelv 7-8 évfolyam
Természettudományos tárgyak közül 1 tantárgy /fizika, kémia, biológia, földrajz/ 7-8 évfolyam
Egy készség tárgy/ének, rajz, testnevelés/ 7-8 évfolyam

Szóbeli: 40 pont
5 pont általános intelligencia
5 pont verseny
10 pont egyházi kötődés
20 pont szaknak megfelelő szóbeli:
• Emelt szintű természettudományos: fizika, kémia, biológia
• Emelt szintű nyelvi képzés: angol vagy német
• Általános tagozat: matematika, magyar

 

 

 

Események

szeptember

2016.09.14.
Szülői értekezlet

2016.09.20.
Svéd csere diákok

2016.09.21.
Svéd csere diákok

2016.09.22.
Svéd csere diákok,Határtalanul program

2016.09.23.
OKTV jelentkezési határidő,Svéd csere diákok,Határtalanul progra

2016.09.24.
Svéd csere diákok,Határtalanul program

2016.09.25.
Svéd csere diákok,Határtalanul program

2016.09.26.
Svéd csere diákok

2016.09.27.
Svéd csere diákok

2016.09.30.
Kutatók éjszakája

október

2016.10.06.
Aradi vértanúk emléknapja

2016.10.14.
Bolyai Matematika Csapatverseny

2016.10.21.
Megemlékezés az 56-os forradalom évfordulójáról

2016.10.23.
56-os forradalom ünnepe,Nürnbergi diákcsere

2016.10.24.
Nyílt nap,Nürnbergi diákcsere

2016.10.25.
Nyílt nap,Nürnbergi diákcsere

2016.10.26.
Német délután,Nürnbergi diákcsere

2016.10.27.
Nürnbergi diákcsere

2016.10.28.
Reformációi istentisztelet,Nürnbergi diákcsere

november

2016.11.01.
Mindenszentek

2016.11.02.
Őszi szünet

2016.11.03.
Őszi szünet

2016.11.04.
Őszi szünet

2016.11.07.
Történelem OKTV

2016.11.08.
Földrajz OKTV

2016.11.09.
Informatika II.kat.OKTV

2016.11.10.
Latin OKTV

2016.11.14.
Angol nyelv OKTV

2016.11.15.
Matematika OKTV

2016.11.16.
Nyílt nap, negyedévi konferencia,Magyar nyelv OKTV

2016.11.17.
Nyílt nap, Fizika OKTV

2016.11.18.
Negyedévi értesítő

2016.11.21.
Kémia OKTV

2016.11.23.
Szülői értekezlet és fogadó, Termtud. szakmai nap, Informatika I

2016.11.24.
Biológia OKTV

2016.11.25.
Adventi vásár

2016.11.29.
Spanyol délután

december

2016.12.03.
Szalagavató

2016.12.09.
Országismereti verseny(angol mk.)

2016.12.20.
Diák csendesnap, Adventi Jótékonysági hagverseny

2016.12.21.
Karácsonyi istentisztelet, osztály karácsony

2016.12.22.
Téli szünet

2016.12.23.
Téli szünet

2016.12.25.
Karácsony első napja

2016.12.26.
Karácsony második napja

2016.12.27.
Téli szünet

2016.12.28.
Téli szünet

2016.12.29.
Téli szünet

2016.12.30.
Téli szünet

január

2017.01.01.
Újév

2017.01.02.
Téli szünet

2017.01.06.
Vízkereszt-istentisztelet

2017.01.17.
Latin, neolatin szavalóverseny

2017.01.21.
Központi írásbeli felvételi

2017.01.23.
Osztályozó konferencia

2017.01.24.
Osztályozó konferencia

2017.01.27.
Félévi értesítő

február

2017.02.01.
Szülői értekezlet és fogadóóra

2017.02.10.
Farsang

2017.02.14.
Francia délután

2017.02.20.
Házi versmondó verseny

2017.02.21.
Olasz délután

2017.02.24.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja, MEGINT

2017.02.25.
MEGINT

március

2017.03.05.
Sítábor

2017.03.06.
Sítábor

2017.03.07.
Sítábor

2017.03.08.
Sítábor

2017.03.09.
Sítábor

2017.03.10.
Sítábor

2017.03.14.
Március 15-i. ünnepély

2017.03.15.
48-as forradalom és szabadságharc ünnepe

2017.03.20.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.21.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.22.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.23.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.24.
Projekthét a reformáció 500. évfordulója alkalmából

2017.03.26.
Nürnbergi diákcsere

2017.03.27.
3/4 évi zárás,Nürnbergi diákcsere

2017.03.28.
Latin délután,Nürnbergi diákcsere

2017.03.29.
3/4 évi konferencia,Nürnbergi diákcsere

2017.03.30.
Nürnbergi diákcsere

2017.03.31.
3/4 évi értesítő,Nürnbergi diákcsere

április

2017.04.05.
Szülői értekezlet és fogadóóra

2017.04.13.
Tavaszi szünet

2017.04.14.
Tavaszi szünet

2017.04.17.
Tavaszi szünet

2017.04.18.
Tavaszi szünet

2017.04.20.
Osztálykirándulás

2017.04.21.
Osztálykirándulás

2017.04.22.
Föld Napja kirándulás

2017.04.27.
Házi angol vesmondóverseny

május

2017.05.01.
Munka Ünnepe

2017.05.05.
Ballagás

2017.05.08.
magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi

2017.05.09.
matematika írásbeli érettségi

2017.05.10.
történelem írásbeli érettségi

2017.05.11.
angol nyelv írásbeli érettségi

2017.05.12.
német nyelv írásbeli érettségi

2017.05.15.
informatika emelt,latin nyelv írásbeli érettségi

2017.05.16.
biológia írásbeli érettségi

2017.05.17.
Idegen nyelvi mérés

2017.05.18.
informatika közép írásbeli érettségi

2017.05.19.
kémia, földrajz írásbeli érettségi

2017.05.22.
fizika írásbeli érettségi

2017.05.23.
francia nyelv írásbeli érettségi

2017.05.24.
Országos kompetenciamérés, spanyol nyelv írásbeli érettségi

2017.05.25.
olasz nyelv írásbeli érettségi

június

2017.06.02.
Nemzeti Összetartozás Napja

2017.06.05.
Pünkösd

2017.06.13.
Osztályozó konferencia

2017.06.14.
Osztályozó konferencia

2017.06.15.
Diáknap

július

2017.07.03.
Nyári szünet

2017.07.04.
Nyári szünet

2017.07.05.
Nyári szünet

2017.07.06.
Nyári szünet

2017.07.07.
Nyári szünet

2017.07.10.
Nyári szünet

2017.07.11.
Nyári szünet

2017.07.12.
Nyári szünet

2017.07.13.
Nyári szünet

2017.07.14.
Nyári szünet

2017.07.17.
Nyári szünet

2017.07.18.
Nyári szünet

2017.07.19.
Nyári szünet

2017.07.20.
Nyári szünet

2017.07.21.
Nyári szünet

2017.07.24.
Nyári szünet

2017.07.25.
Nyári szünet

2017.07.26.
Nyári szünet

2017.07.27.
Nyári szünet

2017.07.28.
Nyári szünet

2017.07.31.
Nyári szünet

augusztus

2017.08.20.
Szent István király ünnepe