Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Díjazottak a 2014\15-ös tanévben

| Módosítva: 2015. június. 26., péntek - 13:41:57

 

 

A 2014-15-ös tanév díjazottai:


A Csaba László-ösztöndíj, valamint a Boytha György-ösztöndíj nyerteseit ismertetjük.

Csaba László, evangélikus lelkész és történelem-földrajz szakos taár 1907-ben született, és 1939-1952 között volt iskolánk tanára. Egyetemi színvonalú történelem és földrajz órái életre szóló szemléletet és útravalót jelentettek. A gimnáziumi vallástanítás során nemcsak az egyházi vonatkozású általános műveltséget adta át, hanem a keresztyén hit tudatos átélését, a vallásos meggyőződés és a szilárd lelki tartás alapjait is.

A 20 000 Ft-os díjakat idén négyen kapják: Gál Karolina 12 b osztályos tanuló hittan tantárgyból elért kiemelkedő teljesítményéért és példás szorgalmáért, Papp Lídia 11. c és Szabó Bence 11. c osztályos tanuló történelem OKTV –n elért eredményükért és Lőrik Szabolcs 12. a osztályos tanuló az emelt szintű történelem érettségin elért eredményéért.
A díjakat átadja: Dr. Liptay György professzor, a Volt Növendékek Egyesületének tiszteletbeli elnöke

A Boytha György-ösztödíj névadója 1941-től 1948-ig járt a Fasori Gimnáziumba. Édesapja is fasori diák volt. Az érettségi után jogot tanult. 1952-ben politikai tevékenysége miatt 10 év börtönbüntetésre ítélték. 1956-ban szabadult. A 70-es évek végén az ENSZ Szellemi Jogok Világszervezetében tevékenykedett, a rendszerváltás után a világszervezet nagykövete volt Genfben. Ez után a Szerzői Jogvédő hivatal nyugalmazott igazgatója, az ELTE Jogi Karának tiszteletbeli egyetemi tanára és a Közép-európai Angol Nyelvű Egyetem vendégprofesszora volt.

20.000 Ft-os díjban részesülnek: Sebestyén Blanka 11. a osztályos tanuló történelem és hittan tantárgyakból elért kiemelkedő teljesítményéért, Szilvágyi Bíborka 10.c osztályos tanuló angol prezentációs versenyen elért első helyezéséért, Hoffer Dóra 10. b osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményéért és az Ábel Jenő latin versenyen elért kiemelt dicséretéért, valamint Jancsovics Rebeka 11. c osztályos tanuló a „Csavargások a századfordulós Budapesten” c. művelődéstörténeti vetélkedőn csapatával elnyert 2. helyezésért.
A díjakat átadja: Dr. Raisz Dávid egyetemi docens, Volt Növendékek Egyesületének elnöke

Dr. Vermes Miklós századunk kiemelkedő jelentőségű fizikatanára volt. Több mint hatvan éven át tanított gimnáziumban, 23 évig az iskola megszűnéséig a Fasori Gimnázium tanára volt. 1954-ben Kossuth-díjat, később többek között Mikola-díjat, Apáczai Csere János-díjat, Eötvös-emlékplakettet, Zászlórend kitüntetést kapott. 1990-ben bekövetkezett halála után volt fasori tanítványai létrehozták a Vermes Alapítványt, amelynek egyik célja azoknak a fasori diákoknak a jutalmazása, akik a fizikában vagy kémiában figyelemreméltó eredményt értek el.

A Vermes Alapítvány 50 000 Ft-os ösztöndíját:
Csáji Gergely 10. b osztályos kitűnő előmenetelű tanuló veheti át, aki az Arany János matematikaverseny országos döntőjébe került, és kiváló teljesítményt nyújtott kémia, fizika és matematika tantárgyakból.
A 25 000 forintos díjakat pedig Reichert Aletta 9.c osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményéért és kémia tantárgyból elért teljesítményéért, Mezei Máté 9.b osztályos tanuló pedig az Országos Szent-Györgyi természettudományi versenyen, valamint a Világjáró –Országos levelező földrajzversenyen nyújtott kiemelkedő teljesítményéért kapják.
A díjat átadja : Dr. Liptay György professzor úr.

Dr. Kovácsi László 1931-ben érettségizett iskolánkban. Az Orvostudományi Egyetemen dolgozott. 1956 óta Kaliforniában élt. Amerikai felesége 1995-ben alapítványt hozott létre férje emlékére, aki mindig nagy szeretettel emlékezett meg a Fasori Gimnáziumról és annak tanárairól.
A Kovácsi László Ösztöndíj idei díjazottjai fejenként 20 000 forintos díjat vehetnek át: André Henrietta 12 .b osztályos tanuló és Hubert Annamária 10. b osztályos tanuló jeles tanulmányi eredményükért, valamint Papp Anna 11. a osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dicséreteiért.
A díjat átadja: Dr.Raisz Dávid egyetemi docens

A Dr. Edgar Groz emlékalapítvány díjainak átadása következik. A díjat 1994 óta osztjuk ki. Az alapítványt a névadó bajor orvos lánya hozta létre, akinek a férje fasori diák volt. Az alapító úgy akart néhai édesapjának emléket állítani, hogy a német nyelvben és irodalomban jártas magyar fiatalok és munkájukat hűséggel végző tanárok a tanév végén olyan díjat kaphassanak, amelynek segítségével továbbfejleszthetik német tudásukat, vagy a díjat esetleg németországi utazáshoz is felhasználhatják.

Díjazottak: Somogyvári Júlia 10.c, Szabó Eszter 12.a, Reichert Dávid 12.a, Bálint Szonja 11.b, Rodriguez Sabrina 9.c
Áldozatos pedagógiai munkájukért és a fasori gimnáziumi közösségért végzett szolgálatukért a következő tanárok részesülnek a díjban:
Szabados Lilla tanárnő, Tóth Lilla tanárnő, Dávid Erika tanárnő, Calligaris-Horváth Erika tanárnő, valamint Teleki András tanár úr.

A díjakat Szirmai Zoltán esperes úr nyújtja át.

Az Év Tanára: Birkás-Sztrókay Edit tanárnő
Az Év Diákja: Barcsay Csanád 11. b osztályod tanuló
A díjakat átadta: dr. Kőszegfalvy György egyetemi tanár, a díjak alapítója

Az év legeredményesebb latinosa részesül a Dr. Dengelegi Lajos-vándordíjban.
Dr. Dengelegi Lajos 1929-1945-ig volt iskolánk görög-latin szakos tanára. A díjat, a diszkoszvetőt ábrázoló bronzszobrot ő adta 1939-től osztálya legeredményesebb latinosának. A díjat egymás után nyolc alkalommal Barla Endre nyerte, és ő őrizte meg a szobrot 1989-ig.

Az idei díjazott: Edőcs Johanna 10. c osztályos tanuló.
A díjat átadja: Hajdó Ákos igazgató úr

Az Evangélikus oktatási osztály díját, a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat az ország összes evangélikus oktatási intézményei közül iskolánk diákja, Horváth András 11.b osztályos tanuló nyerte el!

Az iskola legjobb sakkozójának járó vándorkupát Kabai Zsuzsanna 12.c osztályos tanuló kapja, aki idén az iskola legjobb eredményt elérő sakkozója.

Az Ábel jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyen kiemelt dicséretben részesültek:
maiores kategóriában : Hoffer Dóra 10.b, Edőcs Johanna 10.c
minores kategóriában Végh Zsófia 8.b
Dicséretben részeültek:
maiores kategóriában : Tüzes Ágoston 10.c
minores kategóriában: Gurabi Anna 8.a, és Jancsovics Janka 7.a osztályos tanulók.

Az Arany János Irodalmi és Művészeti Kör díját kitűnő tanulmányi eredményéért és az iskola művészeti életében éveken keresztül betöltött kiemelkedő teljeítményért Máté Gabriella 12.c osztályos diák nyerte el.

A Világjáró –Országos levelező földrajzversenyen országos 3. helyezést ért el Szebegyinszky Blanka és Végh Zsófia, 8.b osztályos tanulók.

Szeretnénk köszönetet mondani az iskolai áhítatokon való kántori szolgálatárét Vikol Márton 10.b és Bakos Bence 10.c osztályos tanulóknak.

A díjak 2015. június 19-én, a fasori evangélikus templomban kerültek átadásra a tanévzáró istentiszteleten.

 

 

 

Események

Hasznos linkek