Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Az iskoláról

| Módosítva: 2021. augusztus. 27., péntek - 08:48:10

1823-ban Schedius Lajos akadémikus oktatási elvei alapján indult el gimnáziumunk működése. E szellemiségnek és a kiváló igazgatóknak, tanároknak köszönhető, hogy iskolánk az évtizedek folyamán olyan sok nagyságot adhatott a világnak.

Az oktatás kezdetben a mai Deák téren, majd 1864-től a Sütő utcában folyt. Később ez a hely is szűknek bizonyult. Glosius Dániel és felesége, Artner Sarolta alapítványa, valamint a magyar állam támogatása tette lehetővé, hogy a gimnázium 1904-től új, tágasabb épületben működhessen.

A fasori épületegyüttes Pecz Samu tervei alapján készült. Templomunk nevezetessége a Benczúr Gyula által festett oltárkép. Az impozáns színes ablaküvegek – melyek eredetileg Róth Miksa alkotásai voltak – a második világháború alatt megrongálódtak, de a 2002-ben végzett felújítást követően ismét eredeti formájukban ékesítik templomunkat és dísztermünket.

Az 1945 után hatalomra kerülő kommunista diktatúra ellehetetlenítette az egyházi iskolák életét, így 1952-től a fasori gimnáziumban megszűnt a tanítás.

1989-ben az evangélikus egyház elsőként kapta vissza oktatási célra az épületet. Ebben nagy szerepük volt az öregdiákoknak, köztük a Nobel-díjas Wigner Jenőnek. 37 év után nagy lendülettel indult meg az iskola felszerelése és az oktatás dr. Gyapay Gábor volt fasori tanár igazgatásával, valamint számos egykori fasori és Deák téri tanárral.

Nem volt könnyű feladat a régi szellem újjáélesztése, de az elmúlt évek során a fasori diákok rengeteget tettek iskolánk hírnevének öregbítéséért. Tanulóink szép sikerrel vesznek részt az országos középiskolai versenyeken, és kiválóan megállják a helyüket az orvosi, jogi, közgazdasági és műszaki egyetemeken, illetve más felsőoktatási intézményekben.

Jelenleg négy és nyolc évfolyamos gimnáziumként működünk, és a minőségi oktatás elkötelezettjei vagyunk. Noha az iskola fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház, ez nem jelenti azt, hogy kizárólag evangélikus vallású diákok jelentkezését várjuk. Arra törekszünk, hogy az iskolát meghatározó felekezeti jelleg a többi keresztény felekezet iránt való nyitottsággal párosuljon. Olyan szellemi műhely kívánunk lenni, ahol növendékeink minden támogatást megkapnak a folyamatos önműveléshez. A szülők véleménye kardinális jelentőségű számunkra, és az iskolateremtésben is partnernek tekintjük őket. Az oktatáson túl fontosnak tartjuk fiataljaink egészséges lelki művelését. Pedagógiai hitvallásunk: „Az Úrnak félelme az ismeret kezdete.” (Péld 1,7) A felvételi vizsgákhoz valamelyik történelmi egyház ajánlását is kérjük, tanulóinktól pedig elvárjuk a keresztény hit és értékrend iránti fogékonyságot. Célunk, hogy diákjainkat szilárd jellemmel, használható tudással, kiművelt emberfőkként bocsássuk tovább útjukra.

A hittan és a latin nyelv kötelező tantárgy gimnáziumunkban, de nagy súlyt helyezünk az angol, német, francia és olasz nyelv oktatására is. Használható, nem csak papíron meglévő nyelvtudást szeretnénk diákjainknak nyújtani, arra törekszünk, hogy tanulóinknak lehetőséget adjunk a külföldi nyelvgyakorlásra is. Ebben fontos szerep jut a külföldi oktatási intézményekkel kialakított testvériskolai és egyéb nemzetközi kapcsolatainknak, de a beszédkészség fejlesztését szolgálják a délutáni – tanóráktól független – nyelvi foglalkozások is.

A régi Fasor hagyományaihoz hűen szívügyünknek tekintjük a reál tárgyak magas szintű oktatását is. Örömünkre szolgál, hogy a természettudományi szakórákat és a többi speciális eszközrendszert igénylő tanórát külön szaktantermekben taníthatjuk. Vidéki tanulóinknak a Rózsák terén működő evangélikus kollégium ad otthont. Diákjaink különféle fakultációk (emelt szintű érettségire való előkészítők, szakkörök) közül választhatnak, és különböző diákkörök munkájába kapcsolódhatnak be. Az intézmény sokszínű kulturális életében kiemelt szerepük van a jótékony célú rendezvényeknek. Az iskola épülete mindemellett számos más, igényes kulturális programnak is helyt ad.

Események

Hasznos linkek