Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

100 éve született Harsányi János

| Módosítva: 2020. június. 02., kedd - 15:36:48

100 éve született Harsányi János

Harsányi János 1920. május 29-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnáziumban (Fasori Gimnázium) végezte, itt fordult érdeklődése először a sakk, majd a matematika felé. 1937-ben érettségizett, és ugyanebben az évben megnyerte az országos matematika tanulmányi versenyt, és harmadik helyezést ért el a görögből. Édesapjának Zuglóban volt patikája, és a fiatal Harsányi ígéretet tett neki arra, hogy a gyógyszerészi pályát választja. Ezért érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1942-ben vehette át gyógyszerészi oklevelét. Egyetemi tanulmányi alatt bejárt Fejér Lipót matematika kurzusaira is.

   A 2. világháború alatt zsidó származása miatt munkaszolgálatra hívták be. 1944-ben, a deportálás elől sikerült megszöknie, a háború végéig a jezsuiták bújtatták. A háború után, 1947-ben filozófiából szerzett doktorátust, és pszichológiai tanulmányokat is folytatott. Egyetemi tanársegédi állását a kommunistákat bíráló nézetei miatt el kellett hagynia. Mikor tudomására jutott, hogy a patikájukat is államosítani fogják, 1950-ben, kalandos körülmények között a Fertő-tó mocsárvidékén keresztül elhagyta az országot.

   Néhány hónapos ausztriai menekülttábori tartózkodás után Ausztrália fogadta be. Itt, mivel nem ismerték el magyarországi diplomáit, betanított munkásként dolgozott, de közben felvételt nyert a Sydney-i egyetemre, ahol közgazdaságtant tanult. A négyéves stúdiumot két év alatt végezte el. 1956-ban Rockefeller-ösztöndíjjal Amerikába került, ahol a Stanford Egyetemen PhD fokozatot szerzett közgazdaságtanból. Professzora javaslatára matematikai statisztikával kezdett foglalkozni. Ösztöndíjának lejárta után visszatért Ausztráliába, ahol a canberra-i egyetemen kinevezték egyetemi tanárrá. 1961-ben végleg az USA-ban telepedett le. A berkley-i egyetem közgazdasági karára került, ahol nyugdíjazásáig, 1990-ig tanított, és kutatott. Itt kérték fel, hogy vegyen részt az USA leszerelési és fegyverkorlátozási tárgyalásait segítő kutatócsoport munkájában. Ekkor kezdett a Neumann János és Oskar Morgenstern által kidolgozott klasszikus játékelmélettel foglalkozni.

    Harsányi János korlátozott információjú játékelméletében a klasszikushoz képest a legfontosabb különbség az, hogy a vetélkedő játékos csak korlátozott mértékben ismeri ellenfele célját és a rendelkezésére álló stratégiai eszközeit. A szovjet-amerikai tárgyalások ezzel éppen analóg helyzetet jelentettek. Később a gazdasági életben használták fel sikerrel Harsányi elméletét .

   Harsányi János 1994-ben két másik tudóssal megosztva elnyerte a közgazdasági Nobel-díjat, amelyet első ízben ítéltek oda játékelmélettel kapcsolatos eredményekért.

A Magyar Tudományos Akadémia 1995-ben tiszteleti tagjává választotta. Az ekkor adott nyilatkozatában a következőket mondta: "A magyarok általában nem tisztelik a tudományok határait... A magyar iskola nagyon jó volt, remélem, most is jó. Amikor én jártam iskolába, mindenkinek kellett latint, matematikát, fizikát tanulnia. Budapesten volt egy speciális intellektuális tradíció, a kávéházi kultúra. Ennek volt a terméke Karinthy Frigyes is, akit sok minden érdekelt, sok mindenben volt tájékozott. Ha az ember egy magyar mérnökkel vagy orvossal beszél, nem meglepő a zenei vagy filozófiai érdeklődése. Amerikában az ilyen nem fordul elő. Az általános műveltség Magyarországon sokkal magasabb. Szerencsém volt, hogy pesti gimnáziumba jártam..."

   Ez a bizonyos pesti gimnázium tehát a Fasori Gimnázium volt, ahol azóta is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok sokoldalúan képzettek legyenek, ezzel is tisztelegve Harsányi János – és a többi neves tanítvány – emléke előtt. Gimnáziumunk díszterme előtt kapott helyet a Nobel-díjas tudós mellszobra (képünkön), Bart Károly szobrászművész alkotása.

   Harsányi János 2000. augusztus 9-én hunyt el Berkley-ben.

 

(Forrás: https://mek.oszk.hu/02000/02056/html/harsanyi/harsanyi.htm; Marx György: A marslakók érkezése, Akadémiai Kiadó, 2000.; https://newsroom.haas.berkeley.edu/john-harsanyi-wins-nobel-economic-prize/)

Események

Hasznos linkek