Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Szülői tájékoztató az országos kompetenciamérésről

OKM szülői tájékoztató az országos kompetenciamérésről

 

Mi az a kompetenciamérés?

 • az országos kompetenciamérést a 2007/2008-as tanévtől kezdődően végzik a köznevelési törvény előírása alapján az iskolák 6., 8. és 10. évfolyamán
 • ez a felmérés nem tárgyi tudást, hanem készségeket, képeségeket mér a matematika és az anyanyelvi szövegértés terén egy központi feladatlap segítségével (az Oktatási Hivatal szakemberei állítják össze, és ők is javítják)

Mit mérnek a kompetenciamérés során?

 • a szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben
 • a matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége)

Hogyan történik a mérés, és mit tudunk meg a mérési eredményekből?

 • a mérés az iskolában történik, tanítási időben
 • az idei mérés időpontja: 2021. május 26. szerda
 • a mérés nem osztályozható, erre a diákok jegyet nem kapnak
 • a mérés során a diákok egyéni azonosítószámot kapnak, így nyomon követhető a fejlődésük 6. évfolyamtól egészen a 10. évfolyamig
 • az azonosító szám alapján a KIR-ben mindenki megnézheti majd a gyermek eredményét, fejlődését (általában a következő naptári év februárjában jönnek ki az eredmények)
 • a mérés napján a diákoknak 7.30-ra kell jönniük, a mérés 8.00 – 12.00-ig tart; ezen a napon a mérés után már csak készségtárgy vagy osztályfőnöki órájuk lehet a gyerekeknek (6. évfolyamon megoldjuk, hogy a normál tanítási idő végéig legyen felügyelet, 8. és 10. évfolyamon elengedjük a gyerekeket a mérés végeztével)
 • az eredmény az intézmények közti eredményességi rangsornak is egyik fontos mérőeszköze, ezért az intézmény számára nagyon fontos, hogy diákjaink jól szerepeljenek ezeken a méréseken
 • iskolánk ezeken a méréseken az országos átlag fölött teljesít, de a célunk az, hogy a nyolcévfolyamos gimnáziumok viszonylatában is javuljanak az eredményeink

Ki készíti fel a gyerekeket a mérésre? Mit tesz az iskola?

 • a gyerekeket a mérésre az iskola készíti fel, a magyar és matematika szakos kollégák megismertetik a gyerekeket a feladattípusokkal,
 • a készségek fejlesztésére minden kolléga nagy hangsúlyt fektet a saját szakórája keretében
 • a helyettesítő kollégák számára létrehoztunk egy feladatbankot, így a diákok azokon az órákon is gyakorolhatnak, amikor nem szakos kolléga felügyel a szaktanár betegsége esetén
 • az elmúlt tanévben a gyerekek szövegértési és matematikai készségeinek javítása érdekében egy pályázat keretében létrehoztunk egy külön munkacsoportot is

Miben segíthet a szülő?

 • a mérés napján segítsenek abban, hogy a diák pontosan érkezzen meg az iskolába, senki ne késsen el
 • megfelelő mennyiségű ételt és italt csomagoljon a diáknak, mivel a büfébe nem fog tudni lemenni a gyermek
 • kövesse nyomon a diák eredményét az azonosítószám segítségével
 • a tanulói kérdőívet pontosan és őszintén töltsék ki, mert ez az iskola hozzáadott pedagógiai érték mutatóját nagy mértékben befolyásolja
 • a tanulói kérdőív a diák tanulmányi eredményeivel, családi és szociális körülményeivel kapcsolatos kérdéseket tartalmaz; rákérdez a szülők iskolai végzettségére, a lakáskörülményekre, az internethez, könyvekhez való hozzáférésre, a nyári szünidő eltöltésére stb.
 • ez a tanulói kérdőív, mely az ún. családi háttérindexről ad felvilágosítást a mérést végzőknek ANONIM, az iskola dolgozói ebbe nem néznek bele, a szakemberek kizárólag a mérés eredményeinek kiértékeléséhez, kódszámmal ellátva használják fel az adatokat
 • a tanulói kérdőívet időben juttassa vissza az iskolába

 

 

Az iskola vezetősége nevében köszönjük együttműködésüket!

Események

Hasznos linkek