Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgadolgozatok megtekintéséről

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgadolgozatok eredményének megtekintéséről

A központi írásbeli vizsga eredményének megtekintése 2013. január 30-án 8,00-16,00 óra között, gimnáziumunk II. emeleti dísztermében lesz. Ekkor van lehetőség az értékelőlapok átvételére is. A dolgozatokról kézzel, vagy elektronikus úton (digitális fényképezőgép, mobiltelefon) másolat készíthető.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményéről az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül, határozatban értesíti a szülőt.
Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.


Hajdó Ákos sk.
igazgató

 

Események

Hasznos linkek