Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

ÜNNEPI RAJZ- ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT

ÜNNEPI RAJZ- ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT

a magyar zászló és címer megünneplésére 2023. március 16.

 

I.A magyar zászló és címer ünnepe

A zászló és a címer egy közösség, egy nemzet összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes.  Ennek  az  összetartozásnak  –  a  Himnusz  mellett  – a legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer.

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk  egyik  legfontosabb   ünnepéül  március   16-át   jelölte   ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára pályázatot hirdet.

 

 

II.Pályázatok témakörei

A pályázók – a Magyar zászló és címer témakör mellett – a magyar történelem és irodalom alábbi két kiemelkedő eseményének bicentenáriumára emlékezve „Isten, áldd meg a magyart!” jelmondat mentén is benyújthatják pályázataikat:

 • 200 éve, 1823. január 1-jén született a magyar irodalomtörténet, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja, az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc hőse, Petőfi Sándor;

 

 • ugyancsak két évszázada annak, hogy 1823 januárjában Kölcsey Ferenc szatmárcsekei birtokán megírta legnagyobb hatású költeményét Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból címmel, mely később – Alaptörvényben is rögzített – nemzeti imádságunkká vált.

 

 

III.Műfajok

A pályázatok két műfajban (rajz és esszé), a rajzpályázat esetében hét, míg az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra.

 

·Rajzpályázat

Korcsoportok:

 1. korcsoport: Óvoda
 2. korcsoport: Általános Iskola I-II. osztály
 3. korcsoport: Általános iskola III-IV. osztály
 4. korcsoport: Általános iskola V-VI. osztály
 5. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
 6. korcsoport: Középiskola
 7. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó.)

 

Az ünnepi rajzpályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:

A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, a Himnuszt, valamint Petőfi Sándor életét és/vagy munkásságát, valamint az általa megformált irodalmi és történelmi szereplők ábrázolását a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monochrom vagy színes) technikájával megjelenítheti, azt valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben ábrázolva.

A benyújtott pályamunka az 1-3. korcsoportban (Óvoda, Általános Iskola I–II. és III–IV. osztály) A4–es formátum, a 4-5. korcsoportban (Általános iskola V–VI. és VII–VIII. osztály) maximum A3–as formátum,   a 6-7. korcsoportban (Középiskola és Egyetem) pedig szabadon választott formátum lehet.

Mindegyik kategóriában a pályaművek anyaga papír, karton, farost vagy vászon lehet.

 

·Esszépályázat

Korcsoportok:

 1. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
 2. korcsoport: Középiskola
 3. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó.)

 

Az ünnepi esszépályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára: A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, a Himnuszt, valamint Petőfi Sándor életét és/vagy munkásságát, valamint az általa megformált irodalmi és történelmi szereplőket jelenítheti meg az esszé műfajában 4000–10000 leütésben, azt tetszése szerint, valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi       eseménnyel       összefüggésben       írásban        ábrázolva. A pályamunka WORD és PDF formátumban digitális úton küldhető be. Kérjük, hogy a pályázó az esszét a kiírásban szereplő adatok, valamint saját e-mail elérhetőségének feltüntetése mellett küldje be!

 

 

IV.A pályamunkák beküldésének általános feltételei

Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.

A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) vagy – az elektronikusan elküldött pályázat esetében – az e-mail szövegében kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

 • a pályamű címét
 • a pályázó nevét
 • a pályázat műfaját
 • a pályázó korcsoportját
 • a pályázó elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím)
 • a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
 • a tanintézmény pontos, hivatalos megnevezését és e-mail elérhetőségét
 • a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola pontos, hivatalos nevét és e- mail elérhetőségét.

 

A pályázatok beküldésének módja:

A rajzpályázat esetében:

 • a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre:

Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1368 Budapest Pf.: 178.

vagy

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

1054 Budapest, Nagysándor József utca 8., míg

 • a   diaszpórában  élő   pályázók   scannelve,   elektronikus  formában   a rajz@nski.gov.hu e-mail címre

küldhetik pályázataikat.

 

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail címre küldhetik: essze@nski.gov.hu

 

A művek beérkezési határideje 2023. február 17., péntek déli 12.00 (CET).

 

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak.

Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem. Felkészítő tanár feltüntetése nem kötelező.

 

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!

A rajzpályázat esetében felhívjuk a kedves pályázók és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy  scannelt  formában  –  a  földrajzi  távolság  miatt  –  csak  a diaszpórában (pl. Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon) élő magyar fiatalok pályázatait fogadjuk el! A Kárpát-medencéből – így Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Székelyföldről, Kárpátaljáról, Délvidékről és Őrvidékről – érvényes pályázatot csak postai úton fogadunk el, ugyanis a díjazott rajzok kiállításra kerülnek a pályázat lezárulta után!

 

V.A díjazottak elismerése

A  pályamunkák   műfajonként   és   korcsoportokként   kerülnek   elbírálásra.  A pályázat kiírói a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit jutalomban részesítik. A kiírók a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.

A díjazott pályázók felkészítő tanárai (ha a pályamű beküldésekor a leírtak szerint megjelölésre kerülnek) szintén elismerésben részesülhetnek.

 

Rajzpályázat:

Az 1-5 korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 2. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 3. díj: 15 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 2. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 3. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 150 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 2. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 3. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

 

Esszépályázat:

Az 1. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 2. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 3. díj: 15 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 2. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 2. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 3. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 3. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 150 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 2. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
 3. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

 

VI.Védnökök és zsűritagok

 

A pályázat fővédnöke:

Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes

A pályázat védnökei:

Dr. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára

Németh Szilárd kormánybiztos

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

A pályázat mindenkori és tiszteletbeli védnöke:

Wittner Mária ’56-os szabadságharcos

 

A rajzpályázat zsűrije:

 

A zsűri elnöke:

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

A zsűri tagjai:

Erfán Ferenc Boksay József-díjjal és Erdélyi Béla-díjjal kitüntetett kárpátaljai festőművész, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;

Rényi Krisztina Ferenczy Noémi-díjas, IBBY-díjas, a párizsi „Oktogon” grafikai nagydíjjal kitüntetett grafikusművész;

Molnár János, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének Nívódíjával kitüntetett festőművész, grafikusművész;

Tóth Norbert, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet főtanácsosa, kurátor;

A zsűri mindenkori és tiszteletbeli elnöke:

Jankovics Marcell Kossuth-díjas, Leonardo da Vinci-díjas, a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetett grafikusművész, filmrendező, Magyarország Érdemes Művésze, a Nemzet Művésze.

 

Az esszépályázat zsűrije:

A zsűri elnöke:

Takaró Mihály Magyar Örökség Díjas, Erdélyi Magyar Örökség Díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és József Attila-díjjal kitüntetett író, irodalom- történész, tanár.

A zsűri tagja továbbá:

Dr. Sebők Melinda MTA Kutatói Pályadíjas, Bonis Bona-díjas irodalom- történész, tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Modern Magyar Irodalomtudományi Tanszékének egyetemi docense.

 

VII.Egyéb tudnivalók:

A díjazottak névsorát a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu) teszi közzé legkésőbb március 16-án, a magyar zászló és címer emléknapján. A díjazottak a díjak átadásának részleteiről külön tájékoztatást is kapnak  majd.   A   pályázattal   kapcsolatos   esetleges   egyéb   információk   a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu e-mail címen, valamint a

+36 1 896 7547-es telefonszámon kérhetőek.

Események

Hasznos linkek